1

 2

 3

 4

บุคลากรบริหารงาน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

บุคลากรบริหารงาน

 

 

นางสาวดวงพร วงษ์สวัสดิ์

หัวหน้าศูนย์กีฬาและสุขภาพ

 นายลิขิต พูลพัส

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

 

 

 นายวิษณุ  แก้วเสม็ด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 นายนนทวัฒน์ จันอังคาร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 นางสาวศิริพร สอนปลอด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

Contact Us

ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 077-355040 โทรสาร 0-7735-5041

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper