1

 2

 3

 4

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

                อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการใช้บริการศูนย์กีฬาและนันทนาการ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกประจำศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สมาชิกประเภท ก และ ข จะต้องเตรียมหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1.       ใบสมัคร

2.       สำเนาบัตรประชาชน

3.       รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4.       ใบรับรองแพทย์

5.       เงินค่าสมัคร (ค่าธรรมเนียมตามแต่ละประเภท)

*หมายเหตุ การสมัครสมาชิกประเภท ก ให้แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรเจ้าหน้าที่ พนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประเภทสมาชิกและอัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร

            1. สมาชิกประเภท ก  ได้แก่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี , นักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี บุคลากร สามีภรรยาหรือบุตรของบุคลการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี เก็บค่าสมาชิกปีการศึกษาละ 100 บาท ค่าทำบัตร 20 บาท

                2. สมาชิกประเภท ข ได้แก่ ประชาชนทั่วไป เก็บค่าสมัครสมาชิกรายปีๆ ละ 500 บาท ค่าทำบัตร 20 บาท

 

* หมายเหตุ กรณีบัตรสมาชิกชำรุด สูญหาย ต้องชำระค่าบัตรใหม่คนละ 50 บาท 

 

ประเภทสมาชิก

อัตราค่าสมัครสมาชิก

ค่าธรรมเนียม

/ปี

ค่าทำบัตร

/ออกรหัส

ประเภท ก.

-นักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

-นักเรียน โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

-บุคลากร มหาวิทยาลัย

-คู่สมรส และ บุตร ของบุคลากร มหาวิทยาลัย

-บุคลากร มหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ

-บุคลากร โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

-นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น นักศึกษาใน

 โครงการศึกษาแลกเปลี่ยน

-อาจารย์พิเศษ หรือ บุคลากรที่มาปฏิบัติงานหรือทำ

 วิจัย ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

100

20

ประเภท ข.

เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป

500

20

 

Contact Us

ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 077-355040 โทรสาร 0-7735-5041

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper