1

 2

 3

 4

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ยินดีต้อนรับ

สระว่ายน้ำ

อาคารสระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำเปิดให้บริการแก่สมาชิก วันอังคาร – วันอาทิตย์


สระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำ 

 • ความยาว 50 x 25 เมตร
 • สระมีความลึก 1.50 เมตร – 1.80 เมตร 

* ได้รับการรับรองมาตรฐานตามกติกาว่ายน้ำนานาชาติ (FINA)

สนามฟุตบอล

สนามฟุตบอล

สนามฟุตบอลเปิดให้บริการแก่สมาชิก วันอังคาร – วันอาทิตย์

 

สนามฟุตบอล

สนามฟุตบอล (อัฒจันทร์) 

 • ขนาด 110 x 60 เมตร
 • มีห้องอำนวยความสะดวก ห้องพักนักกีฬา ห้องกรรมการ 

 

สนามกรีฑา (ลู่วิ่ง)

* มีความถูกต้องตามสหพันธ์กรีฑานานาชาติ  IAAF

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. ข่าวชมรมกีฬา

การสมัครสมาชิก

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

การขอใช้ศูนย์กีฬาฯ

รายละเอียดการให้บริการของศูนย์กีฬา

จองสนาม

ระบบจองสนามออนไลน์

ติดต่อเรา

ช่องทางติดต่อกับเรา

ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

 

ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ให้บริการสนามกีฬาประเภทต่างๆ เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.30 - 20.30 น. ทุกวัน โดยมีสนามให้บริการดังนี้
 • สนามฟุตบอล (อัฒจันทร์)
 • สนามกรีฑา (ลู่วิ่ง)
 • สระว่ายน้ำ
 • สนามแบดมินตัน
 • ห้องฟิตเนส
 • ลานกีฬาอเนกประสงค์

สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักการของศูนย์กีฬา

    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะในส่วนของนิสิตนักศึกษาเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีส่วนหนึ่ง  ได้แก่การให้ทรัพยากรดังกล่าวให้มี “สุขภาพดีถ้วนหน้า” ซึ่งการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าหมายถึงสภาพที่นิสิตนักศึกษามีภาวะสุขภาพอยู่ในระดับที่มีการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถศึกษาเล่าเรียนประกอบกิจการงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันตลอดจนชุมชนและประเทศชาติซึ่งสิ่งสำคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพของนิสิตนักศึกษา คือกีฬาและกีฬาจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนานิสิตนักศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

Contact Us

ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 077-355040 โทรสาร 0-7735-5041

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper